14 oktober, 2022

Bra inomhusmiljö och produktivitet går hand i hand

Förhållandet mellan inomhusmiljö och produktivitet hade aldrig tidigare mätts eller definierats utanför laboratorier, enligt Oxford Brookes University. Utifrån detta faktum startades en forskningsstudie.

Projektet pågick under två år, fram till 2018. Slutsatserna är, bland annat, att en förbättring – även en liten – av luftkvalité och inomhusklimat  i både gamla och nya byggnader stärker produktiviteten och kvalitén på det arbete som utförs vid arbetsplatserna.

Så här gick det till: administrativa arbetsplatser vid King’s College i London undersöktes. Samtidigt gjorde fastighetsägare och fastighetsförvaltare inom EMCOR UK och Argent sitt för att undersöka inomhusklimat och produktivitet vid arbetsplatserna i sina fastigheter. Syftet var att klarlägga nyttan av att implementera insikterna från forskningsrapporten.

Resultatet av forskningsstudien visade att befintliga ventilationslösningar, värmetillförsel och BMS generellt sett inte var tillräckligt flexibla eller bra nog. Temperatur och CO2-nivåer var typiska faktorer som påverkade den kognitiva förmågan, prestationsförmågan och välbefinnandet och därmed också motivationen att arbeta.

Studien utgår från att arbetstagares produktivitet är  grundläggande för ett lands ekonomiska hälsa. Och hur väl människor utför sina arbetsuppgifter beror på en rad faktorer, där hälsa och komfort har stor betydelse. Läs studien som pdf (nedan) så får du veta mer!

Inomhusluften

 

 

PDF Produktivitet och inomhusmiljö - rapport om sambandet