Vad gör CoolPack unik?

 • Hur fungerar det?

  Extremt hög kapacitet

  Tilluftsbaffel CoolPack är den i särklass mest kraftfulla kylbaffeln på marknaden. Trots sin blygsamma längd på 180 cm, klarar CoolPack av luftmängder upp mot 75 l/s med en totaleffekt på upp till 3,2 kW.

  CoolPack är anpassad för miljöer med höga takhöjder eller lokaler med stora volymer, där kylan måste ner i rummet. CoolPack passar även utrymmen som saknar väggpartier (för att utnyttja InventiAir’s vanliga teknik).

 • Hur fungerar det?

  Fungerar både som tilluftsbaffel och egenkonvektionsbaffel

 • Hur fungerar det?

  Anpassad även för självreglerande kyla

 • Hur fungerar det?

  Anpassad för höga takhöjder

 • Hur fungerar det?

  Låg installationstäthet

 • Hur fungerar det?

  God funktion även vid låga tryck och flöden

Tilluftsbaffel CoolPack Tilluftsbaffel CoolPack

Ett urval av referensprojekt

Hur högt kan CoolPack monteras för att bibehålla sin funktion?

Under normala förhållanden så kan CoolPack monteras på en höjd av 8-10 m utan problem.

Vanligaste frågan: Vad är skillnaden på traditionella kylbafflar och Coolpack?

CoolPack är utvecklad för att maximalt utnyttja den induktion som skapas kring tilluftsluftstrålarna och det gör att den får en mycket hög effekt jämfört med traditionella bafflar. CoolPack genererar en relativt hög kyleffekt även vid avstängd ventilation, vilket gör att man kan utnyttja nattkyla/nattackumulering, utan att ventilationen behöver vara igång.

Hur fungerar CoolPack?

Tilluftsbaffeln CoolPack används för att skapa ett luftflöde som effektivt tar sig från taket och hela vägen ner till golvet. Från golvet samverkar sedan luften med den naturliga uppåtrörelsen från värmekällorna i lokalen och skapar därigenom ett behagligt inomhusklimat.

Läs merPå Kungsgatan i centrala Stockholm pryder CoolPack Norrönas butik

CoolPack kan utrustas med en eller två värmeväxlare och kan således tillföra både värme och kyla. CoolPack passar därför utmärkt i lokaler med stora internlaster som t.ex. spillvärme från maskiner. CoolPack ger även en synnerligen hög egenkonvektionseffekt, även när ventilationsaggregatet är avstängt, vilket medför att CoolPack kan ackumulera kyla i byggnadsstommen under natten och därmed sänka kostnaderna för tillförd kyla, utan att behöva tumma på inomhusklimatets kvalitet. Den höga egenkonvektionseffekten gör att man kan spara kyleffekt på morgonen och på så vis få en jämnare belastning (dvs. man behöver inte addera mer kyla för att klara topparna).

Läs merVi simulerade luftströmmarna från CoolPack för att påvisa skillnaden

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet innebär en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat. InventiAir-tekniken resulterar i en hög luftutbyteseffektivitet (verkningsgrad) på 20-30%. Lägre nivåer av koldioxid, partiklar och luftburna föroreningar i vistelsezonen med stratifierad ventilation, som skapar en vertikal lufttransport från människorna i rummet till frånluften.

Placering av CoolPack

CoolPack är anpassad för miljöer med högt i tak samt lokaler med stora internlaster och höga effektbehov. CoolPack säkerställer att resurserna (ventilationen och kylan), som tillförs i de högre delarna av rummet, når vistelsezonen effekivt.

CoolPack kan monteras frihängade (pendlande från tak), integreras i tak eller monteras horisontellt mot en vägg (då med endast ett batteri).
Apparaten lämpar sig bra för butiker, industrilokaler, mässhallar, teatrar, simhallar, lager, foajéer, glasfasader, museer etc.

Mått & anslutningar

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,108)