Vad gör Edge unik?

 • Hur fungerar det?

  Klarar olika dimensioner

  Tilluftsdon Edge är anpassat för bostäder och mindre kontorsutrymmen med luftflöden upp mot 22 l/s vid 50 Pa.

  Bostadsdon Edge har ingen traditionell kanalanslutning, utan tätar direkt mot väggen, vilket gör att det inte kräver någon inpassning mot befintliga kanaler. Vid ingjutna kanalsystem eller när man har en öppning som är av organisk karaktär, så tätar donet smidigt direkt mot väggen. Edge klara dimensioner på upp till 125 mm i diameter och kan anslutas till vilken öppning som helst oavsett om den är rund eller fyrkantig.

 • Hur fungerar det?

  Dragfri luftspridning

 • Hur fungerar det?

  Tyst och effektivt don

 • Hur fungerar det?

  Lätt rengöring och demontering

Bostadsdon Edge Bostadsdon Edge

I vilka typer av lokaler lämpar sig produkten?

Edge kan användas i bostäder eller mindre kontorsutrymmen med låga luftflöden upp till 22 l/s vid 50 Pa.

Hur fungerar Edge?

Edge tillför luften längs väggen i tre riktningar där merparten av luften tillförs nedåt. Luftströmmen sprider sig längs väggen och vidare ned i rummet dragfritt och ger ett inomhusklimat med hög ventilationseffektivitet.

Edge är ett bostadsdon med ett stort arbetsområde och som ger låga ljudnivåer även vid höga arbetstryck. Edge fungerar även utmärkt vid tillförsel av varm luft, eftersom Coandaeffekten ser till så att friskluften kommer ner till vistelsezonen. På detta sätt undviker man att varm luft samlas vid taket och ger kortslutning till frånluften.

Läs merInventiAir ventilerar rum effektivare än någon annan

Edge skapar ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat genom sin stratifierande ventilationsprincip. Tilluftsdonet är utvecklat för att med hjälp av den så kallade Coandaeffekten skapa en tunn vertikal luftström längs väggen. Genom samverkan med de termiska drivkrafterna från personerna i rummet skapas ett energieffektivt inomhusklimat där friskluften effektivt tillförs människorna i rummet, samtidigt som uppvärmd förorenad luft kan stiga i rummet och avlägsnas med frånluftssystemet. På så sätt skapas bästa möjliga inomhusklimat, samtidigt som tekniken kräver mindre resurser än traditionellt omblandande ventilation.

Läs merHur mycket energi sparas när temperaturen i rummet skiktas?

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat!

Placering av Edge

Edge är framförallt ett väggmonterat tilluftsdon, men kan även monteras i nära anslutning till vägg och där luftflödet riktas mot väggen.

Mått & anslutningar

ProduktnamnLängd Höjd DjupAntal dysorK-faktor
Edge S23017140202,1
Edge M23017168283,0

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per don 3,0)