Vad gör Home unik?

 • Hur fungerar det?

  Patenterat galler som riktar luften 90° längs golv

  Golvdon Home består bland annat av ett patenterat galler. Det unika aluminiumgallret vinklar om tilluften 90 grader längs golvytan, där Coandaeffekten hjälper luften att lägga sig som en tunn film längs golvytan. Traditionella golvdon blåser luften rakt upp, vilket framförallt medför att man får en omblandande ventilation. Galler som riktar luften rakt upp, skapar lätt problem med kortslutning till frånluften, men problem kan även uppstå om donen är placerade för nära radiatorer. Genom att Home ritkar luften längs golvytan, blandas inte tilluften från donet med värmen från radiatorn. Eftersträvar man en sådan funktion, så kan man enkelt vända på gallret.

  Home är skyddad av flertalet patent- och patentansökningar samt mönsterskydd.

 • Hur fungerar det?

  Tilluftsdon med låga ljudnivåer

 • Hur fungerar det?

  Estetisk och högkvalitativ konstruktion

 • Hur fungerar det?

  För ingjutning eller installationsgolv

 • Hur fungerar det?

  Inget behov av backströmningsspjäll

Golvdon Home Golvdon Home

Ett urval av referensprojekt

Hur fungerar Home tillsammans med radiatorer eller golvvärme?

Home fungerar utmärkt både tillsammans med radiatorer och golvvärme. Temperaturen hos ett golvvärmesystem överskrider ofta inte 25°C, vilket betyder att det inte påverkar tilluftens strömning från golvdonet Home. Golvet värmer indirekt upp luften och den krockar därmed inte med en nedåtriktad kraft från taket (som är fallet med takplacerad ventilation).

Eftersom Home riktar luften längs golvet, så separeras tilluftens och radiatorns funktion och de kan operera oberoende av varandra. Därför passar det ypperligt att kombinera Home med radiatorer.

Kallras är ofta inga problem med dagens moderna fönster, men om man upplever problem med kallras så kan gallret vändas mot väggen och man kan på så sätt motverka problemet.

Vanligaste frågan: Vad händer om det står ett blockerande föremål framför Home?

Normalt sett så påverkas inte luftflödet från Home föremål placerade på ben. Föremål med sockel kan däremot blockera luftflödet och på så vis påverka spridningsbilden (men ventilationsfunktionen finns fortfarande där). Home placeras med fördel under radiatorer eller under fönsterpartier, där man vanligtvis undviker placering av större föremål.

Vi rekommenderar att man riktar luften in mot rummet, men om man t.ex. har stora glaspartier eller vill ha en annan luftriktning, kan man enkelt byta riktning på gallret.

Hur fungerar Home?

Tilluftsdonet Home används för att tillföra kyla eller värme i framförallt bostäder och passivhus. För värmetillförsel kan donet kompletteras med ett elvärmebatteri. Den boende kan med detta tillval, själv bestämma vilken rumstemperatur som önskas i olika delar av lägenheten.

Läs merTekniken som ger fördelar för fastighetsägare och hyresgäster

Home är utformad för att med hjälp av Coandaeffekten skapa en tunn horisontell luftström längs golvet och ser därmed till att friskluften effektivt når vistelsezonen. Genom samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, skapas ett energieffektivt inneklimat där friskluften effektivt tillförs människorna i rummet, samtidigt som uppvärmd förorenad luft kan stiga i rummet och avlägsnas med frånluftssystemet. Detta ser inte bara till att bästa möjliga inneklimat skapas, utan kräver även mindre resurser jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationssystem.

Det patenterade aluminiumgallret, som är en ytterst viktig del av konstruktionen, gör att tilluften riktas 90° och lägger sig som en tunn film längs golvytan, istället för att blåsa rakt upp. I samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, kommer friskluft effektivt tillföras människorna och den förorenade luften transporteras till den övre delen av rummet där frånluften är placerad. Luftriktningen kan enkelt ändras vid behov genom att gallret roteras 180°.

Läs merVilka fördelar skapade Home för Skanska i projektet Västermalms Atrium

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan till- och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat.

Placering av Home

Home är främst avsedd för installation i golv men kan även installeras i vägg och tak (då ska luften riktas mot väggen). Vanligtvis placeras Home under fönster vid fasadvägg, men den kan även placeras i närheten av en mellanvägg. Home gjuts in i betongbjälklag alternativt skruvas fast i bjälklag eller installeras i installationsgolv.

Varför ska man ta luften från golvet när man bygger bostäder?

Ur energisynpunkt är det alltid smartast att distribueras luften vid golvnivå, vilket även medför ett bättre inomhusklimat. Genom att utnyttja golvbjälklaget för installation, kan man hålla rena och fria tak. En golvinstallation gör det även möjligt att kombinera dragningar av el, vatten och golvvärme. Det är även bättre ur brandsynpunkt pga. spridningsrisk av brand och brandgaser.

I bostäder har man relativt låga luftflöden och då är det extra viktigt att man använder luften på rätt sätt och skapar en effektivare ventilationsprincip. Genom att ta in luften via golvet, skapas ett stratifierat inneklimat och en effektivare ventilationsprincip som låter varm och använd luft lämna rummet ostört via frånluften i taket.

Mått & anslutningar

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,1)