Golvapparat Maximus med galler

Vad gör Maximus unik?

 • Hur fungerar det?

  Golvapparat för stratifierande ventilationsprincip

  Det patenterade gallret riktar luften längs golvytan och ser till att friskluften, kylan och värmen hamnar där behovet finns: direkt i vistelsezonen. Genom att tillföra luften lågt, skapar man bra förutsättningar för skiktning av rumsluften. Lägre nivåer av koldioxid, partiklar och luftburna föroreningar i vistelsezonen eftersom stratifierad ventilation skapar en vertikal lufttransport från människorna i rummet till frånluften.

 • Hur fungerar det?

  För ingjutning eller installationsgolv

 • Hur fungerar det?

  Patenterat galler som riktar luften 90° längs golv

 • Hur fungerar det?

  Energibesparing vid uppvärmning

 • Hur fungerar det?

  Estetisk och högkvalitativ konstruktion

Golvapparat Maximus Golvapparat Maximus

Ett urval av referensprojekt

Vanligaste frågan: Hur hanterar Maximus kallras om man har stora glaspartier?

Det finns möjlighet att vända på gallret och blåsa tilluften mot fönstret. Genom att blåsa varm luft på glasytan utnyttjas kallras från fönster för att klimatisera rummet. Maximus kan som tillval även kompletteras med ett elvärmebatteri eller värmeväxlare som förvärmer luften.

Hur fungerar Maximus?

Maximus är en kanalansluten golvapparat med värmebatteri som tillval. Produkten installeras i kontorsmiljöer och kan ersätta konventionella golvdon, konvektorer och rumsapparater.

Det integrerade batteriet ger möjlighet till individuell styrning av värme och kyla. Luften förs dragfritt in i rummet, genom det patenterade gallret. Gallerprofilernas utformning riktar luften 90 grader längs med golvytan. Denna luftströmning optimerar luftens distribution in i rummet till människorna. Detta ger en lägre energiåtgång än traditionella galler, som riktar luften och energin rakt upp mot taket.

Läs merInventiAir största projekt (till ytan) är täckt av Maximus galler

Maximus patenterade och unika konstruktion, tillför rummet tilluft i en mycket kompakt integrerad installation utan inducering av rumsluft. Maximus är utformad för att med hjälp av Coandaeffekten skapa en tunn horisontell luftström längs golvet och ser därmed till att friskluften effektivt når vistelsezonen. Genom samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, skapas ett energieffektivt inneklimat där friskluften effektivt tillförs människorna i rummet, samtidigt som uppvärmd förorenad luft kan stiga i rummet och avlägsnas med frånluftssystemet. Lägre nivåer av koldioxid, partiklar och luftburna föroreningar i vistelsezonen med en stratifierad ventilationsprincip, leder till ökad ventilationseffektivitet och ett förbättrat inomhusklimat.

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan till- och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat.

Placering av Maximus

Maximus monteras i installationsgolv alternativt gjuts in i s.k. plattbärlag. Vi rekommenderar att luftriktningen är riktad in mot rummet. Om stora glaspartier behövs värmas, så kan luftriktningen vändas mot fönster/fasad.

Mått & anslutningar

ProduktnamnAnslutning luftHöjd (H)Bredd stos (Bs)K-faktorBredd (B)Längd (L)
Maximus 125 1251651475,8590590
Maximus 1601602001708,6590590
Maximus 200 20024021511,5590590

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,04)