Vad gör MinMax unik?

  • Hur fungerar det?

    Enkel tvåläges-reglering

    MinMax är ett 2-lägesspjäll försett med dysor, som avger ett maximalt flöde vid öppet läge och ett minimalt flöde vid stängt läge. Max-flödet bestäms i slutprodukten och min-flödet bestäms enkelt med pluggning av spjällbladet.

  • Hur fungerar det?

    Låga ljudvärden gör att det inte behöver kompletteras med ljuddämpare

Spjäll MinMax Spjäll MinMax

Ett urval av referensprojekt

Vanligaste frågan: Behövs någon ljuddämpare efter spjället?

En av MinMax unika fördelar, är att det inte behöver komplettera med en ljuddämpare efter spjället. Max-flödet i produkten definieras inte av spjället, utan av de apparater som sitter efter spjället. Min-flödet styrs däremot av spjällets stängda läge. Spjället har dysor i själva spjällbladet som också definierar min-flödet. Genom att bestämma antalet öppna dysor, så bestämmer man också min-flödet. När spjället går mot stängt läge, så börjar spjällets öppna dysor släppa igenom luft. Ljud uppstår som ett resultat av det undertryck som skapas bakom spjällbladet när det håller på att stängas eller bara är lite öppet, detta gör att MinMax inte behöver kompletteras med en ljuddämpare. Det enda som krävs är att man alltid har ett min-flöde på 4-10 l/s (beroende på spjällbladets storlek).

Hur fungerar MinMax?

MinMax är ett energisparande och nästintill ljudlöst spjäll, med två förinställda lägen för tilluftens min- och maxflöde. När spjället är “stängt”, så avger det alltid ett grundflöde. Flödet bestäms av antalet öppna dysor, vilka kan justeras genom pluggning (innan spjället monteras). Vid öppet läge levereras ett maxflöde, som bestäms av kanalens dimension. Vid minflöde förflyttas trycket från slutprodukten till spjället.

Alla InventiAirs produkter går att komplettera med MinMax och spjället går även att eftermontera och använda tillsammans med konventionella don och tilluftsbafflar. MinMax gör det möjligt att på kort tid och med relativt enkla medel, sänka energikostnaderna för den totala ventilationen. Det sker genom att tilluften ges ett minimumflöde när behovet av tillförd luft, kyla eller värme inte är så stort eller när rummet helt enkelt inte används.

Tack vare sin låga ljudnivå behöver MinMax inte kompletteras med ljuddämpare! Dysornas utformning på spjällbladet motverkar även det annars vanliga problemet med ansamlingar av smuts och partiklar.

Affinitetslagarna i nedanstående tabell visar potentialen att spara energi när MinMax-spjället används i system med varvtalsstyrda fläktar.

FlödesminskningTryckminskningEnergibesparing
5 %10 %14 %
10 %19 %27 %
15 %28 %39 %
20 %36 %49 %
25 %44 %58 %
30 %51 %66 %
35 %58 %73 %
40 %64 %78 %

Placering av MinMax

MinMax placeras och monteras precis som ett vanligt spjäll, i ventilationssystemet (både för till- och frånluft). MinMax kan kombineras med alla typer av produkter där man vill ha en enklare typ av variabelt flöde, med lägre ljudnivåer och högre energibesparingspotential.

Kan man ha 0 l/s som flöde (AV-spjäll)?

MinMax kan agera som ett rent AV-spjäll om alla dysor är pluggade, men då blir också ljudnivån som ett traditionellt spjäll.

Mått & anslutningar

ProduktnamnDiameter (D)Längd (L1)Längd (L2)Höjd (H)Höjd (h)Avstånd (x)Motor
MinMax 100100183,5109,5248185228,5Belimo
MinMax 125125183,5109,5273210253,5Belimo
MinMax 160160183,5109,5305242285,5Belimo
MinMax 200200183,5109,5345282325,5Belimo
MinMax 250250158,584,5395332375,5Belimo
MinMax 315315158,584,5460397440,5Belimo

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,108) – minflöde (stängt spjäll)