Takdon Supra

Vad gör Supra unik?

 • Hur fungerar det?

  Justerbar luftriktning

  Takdon Supra har en justerbar, dragfri luftspridning i fyra olika riktningar för att eliminera problem med drag och placeringssvårigheter vid olika möbleringar. Supra monteras integrerad i standard undertak 600 x 600. K-faktorn ställs in lätt med ett vred.

 • Hur fungerar det?

  Brett arbetsområde

 • Hur fungerar det?

  God funktion vid både låg och hög inblåsningstemperatur

 • Hur fungerar det?

  Energibesparing vid uppvärmning

Takdon Supra Takdon Supra

Hur fungerar Supra?

Supra är mycket effektiv i jämförelse med konventionella don och skapar även ett dragfritt inomhusklimat. Supra kan tillföra såväl under- som övertempererad luft, med fortsatt god funktion. Supra är utformad för att med hög impuls skapa en tunn luftström längs taket och väggen och ser därmed till att friskluften effektivt når vistelsezonen utan drag.

 

Om du byter ut ett traditionellt takdon mot Supra och behåller samma inställningar som tidigare får du en högre värmeeffekt än med omblandande ventilationsteknik. Stratifieringen av lufttemperaturen i rummet ger nämligen en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur. Det gör att  en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd. Vi kan sänka luftflödet med 20 – 30 procent jämfört med ett omblandande system.

Resultatet blir helt enkelt ett bättre inneklimat.

Placering av Supra

Supra monteras integrerad i standard undertaksbärverk 600 x 600 mm, men kan även anpassas till andra typer av undertak. Anslutningsdimension enligt Svensk Standard SS 2609.

För att uppnå bästa funktion bör donet placeras i nära anslutning till väggen (0,6-1,8 m) och riktas mot vägg för att få en stratifierande ventilationsprincip.

Mått & anslutningar

ProduktnamnHöjd totalHöjd (H)Höjd (H2)Diameter (D)Anslutning luftAvstånd (G)Vikt
Supra 12525020050249125857,9 kg
Supra 1603002207031416010010,2 kg
Supra 20038528010539920012012,8 kg

Kapacitet- & injusteringsdiagram

Kapacitet- & injusteringsdiagram: