Vad gör Tubus CR unik?

  • Kan monteras utanpå vägg

    Unik design

    Tubus CR används vid exempelvis betong- eller tegelväggar där det inte är möjligt att fälla in donet i väggen. Donet är mycket smidigt och tar väldigt lite plats och om du väljer en front kan den dessutom platsbyggas ihop med rummets design. Dold ventilation när den är som bäst.

  • Hur fungerar det?

    Stora energi- och miljöbesparingar

    Den teknik InventiAir använder i sina ventilationsprodukter ger ett stratifierat inneklimat. Luftutbyteseffektiviteten är 50-70% jämfört med 30-50% för ett omblandande ventilationssystem. Detta innebär att det krävs mindre resurser för att erhålla ett bra inneklimat vilket ger stora besparingar i både energi och miljö.

Hur fungerar Tubus CR

Tubus CR är ett tilluftsdon som monteras på vägg med anslutande tilluftskanal genom vägg. Donet använder väggen för att sprida luften i rummet. Tubus CR kan även tillföra varm luft med god funktion. Genom samverkan med värmekällorna i lokalen och de termiska drivkrafterna från värmekällorna skapas ett stratifierat (skiktad temperatur) inneklimat med renare, svalare luft i vistelsezonen samt effektivare borttransport av föroreningar och överskottsvärme från vistelsezonen. Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt både ett bättre termiskt och hygieniskt inneklimat.

Luftströmmen från Tubus CR skapar medejektering av den omgivande luften, vilket minskar temperaturskillnaden mellan tilluften och den omgivande rumsluften oavsett om tilluften är undertempererad eller övertempererad.

Den teknik InventiAir använder i sina ventilationsprodukter ger ett stratifierat inneklimat. Luftutbyteseffektiviteten är 50-70% jämfört med 30-50% för ett omblandande ventilationssystem. Detta innebär att det krävs mindre resurser för att erhålla ett bra inneklimat vilket ger stora besparingar i både energi och miljö.

 

Mått & anslutningar

Kapacitet- & injusteringsdiagram

Linjen (K = 0,7) visar kapaciteten vid fullt öppet don. Exempelvis ger donet 50 l/s vid 51 Pa (Q = k * √tryck) Önskas ett högre tryck finns möjlighet att plugga på plats eller förinställt vid leverans. Om flöde och tryck anges i beställningskoden för Tubus CR så kommer donet att levereras med rätt antal plugg redan från fabrik.

Kastlängder för Tubus CR

Kastlängd tot = L1 + L2