Tilluftsdon TubusRaw

Vad gör TubusRaw unik?

 • Hur fungerar det?

  Koncentrerad luftriktning

  Till skillnad från andra dysdon, som sprider luften i olika riktningar, så har vi i TubusRaw valt att begränsa spridningen, för att på så sätt få möjlighet att bestämma riktningen på luften. För att få en stratifierande ventilationsprincip så ska luften riktas snett mot väggen, där den tillåts att följa väggytan ner mot viselsezonen. Detta spara både energi samt ger ett bättre inomhusklimat.

  Tilluftsdon TubusRaw lämpar sig bra för lokaler med högt i tak (upp mot 8 m), eftersom den ger stora kastlängder och kan vandra långa sträckor utan att mista sin effektivitet (t.ex. industrier).

 • Hur fungerar det?

  Stort arbetsområde > Flexibel

 • Hur fungerar det?

  Energibesparing vid uppvärmning

 • Hur fungerar det?

  Låg inblåsningstemperatur

Ett urval av referensprojekt

Vanligaste frågan: Vad skiljer TubusRaw från andra dyskanaler?

TubusRaw är utformad för att ge en begränsad spridning av tilluften. Dysorna är placerade i ett fåtal rader, som gör att luften får en stabil och bestämd riktning. Placeras donet parallellt med en vägg, så riktas luftflödet in mot väggen så att det kan följa väggytan ner mot vistelsezonen. På så vis skapas en stratifierande ventilationsprincip med låga lufthastigheter. TubusRaw kan även monteras friblåsande i lokaler med högt i tak och skapar då också en stratifierande ventilationsprincip. Genom att luften riktas ner mot golvplanet så minimeras omblandningen i den övre delen av rummet, samtidigt som friskluften når vistelsezonen. TubusRaw kan kombineras med flertalet sektioner för att bilda länga moduler, utan att flöde och tryck påverkas.

Hur fungerar TubusRaw?

TubusRaw installeras parallellt med en vägg och luften distribueras genom dysor längs hela luftkanalen, vilket ger en stabil luftström i en bestämd riktning. TubusRaw ventilerar effektivt, både mindre och större lokaler, och klarar även höga installationshöjder. Den unika dysan ger låga ljudnivåer även vid höga tryck, vilket gör att donet kan användas inom ett stort tryckområde.

Tilluften, som kan tillföra både värme och kyla, utnyttjar Coandaeffekten som får luften att häftas längs väggytan och följa denna ner till vistelsezonen och fördelas vidare ut över golvet. Luftströmmen från TubusRaw skapar medejektering av den omgivande luften, vilket minskar temperaturskillnaden mellan tilluften och den omgivande rumsluften oavsett om tilluften är undertempererad eller övertempererad. Det lägger grunden för ett skiktat inomhusklimat, som jämfört med ett konventionellt omblandande system, både skapar en bättre luftkvalitet och sparar energi.

I stora lokaler med högt i tak kan TubusRaw även användas vertikalt friblåsande. Principen för TubusRaw är att så effektivt som möjligt få ner friskluften till vistelsezonen och minimera omblandningen med den förorenade och varma luften, som samtidigt stiger upp från vistelsezonen.

Läs merSå lyfter vi bort stora värmeöverskott från maskiner och industrier

Genom samverkan med värmekällorna i lokalen och de termiska drivkrafterna från värmekällorna, skapas ett stratifierat (skiktad temperatur) inneklimat med renare, svalare luft samt effektivare borttransport av föroreningar och överskottsvärme från vistelsezonen. Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem.

Resultatet blir helt enkelt både ett bättre termiskt och hygieniskt inneklimat.
InventiAir-tekniken resulterar i en hög luftutbyteseffektivitet (verkningsgrad) på 50-70%. Detta ser inte bara till att bästa möjliga inneklimat skapas, utan kräver även mindre resurser och ger lägre driftskostnader jämfört med ett traditionellt omblandat ventilationssystem.

Placering av TubusRaw

TubusRaw monteras horisontellt, antingen mot en vägg eller i takvinkeln. I stora lokaler med högt i tak, kan TubusRaw även användas vertikalt friblåsande. TubusRaw kan monteras på höjder från 2,5 m till 10 m. Genom att luftstrålen är begränsad i sin bredd så kan TubusRaw placeras ovanför ett undertak, med en spalt mellan undertak och vägg. TubusRaw kan även förses med en snygg aluminiumpanel.

Mått & anslutningar

Produktnamn Byggdjup (B)Bygglängd (L1)Bygglängd (L2) K-faktor
TubusRaw 125173-196108710445,6
TubusRaw 160207-230108710445,6
TubusRaw200245-268108710447,1
TubusRaw250295-318110210618,1
TubusRaw 315361-3841102106111,7
TubusRaw 400445-4681110106915,1