Fasadapparat Longus

Oxen

InventiAir fick under 2015-2016 förtroendet att leverera fasadapparater till kvarteret Oxen Mindre, centralt beläget i vår vackra huvudstad.

Projektet ligger i centrala Stockholm och är på totalt 3 000 kvm som nu försetts med en projektanpassad variant av fasadapparaten Longus. Totalt levererades 155 apparater, som nu finns installerade i fräscha kontorslokaler på Luntmakargatan.

“Projektanpassningen är dels för att underlätta montaget och utnyttja befintliga håltagningar i pelare och golv, dels för att kunna sänka trycket i systemet för att få ned energiförbrukningen”, säger Petter Lundgren som arbetar i projektet tillsammans med Arcona. “Vi halverar trycket från det planerade 150 Pa ned till mellan 60-80 Pa. Vår teknik gör detta möjligt i både kyl- och värmefall och på köpet erhåller vi dessutom en förbättrad luftutbyteseffektivitet och ett klart förbättrat inomhusklimat”, fortsätter Petter. Att sänka drivtrycket och samtidigt göra det möjligt att reducera den tillförda luftmängden, skapar förutsättningar för stora energibesparingar, med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna.

Läs merSå sparar vi på jordens resurser tillsammans med dig


InventiAir arbetar intensivt med forskning kring energieffektiv ventilation, som kan mer än halvera behovet av tillförd energi. Tekniken skiljer sig från traditionell teknik genom att ventilationen och värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och på så sätt uppnår en verkningsgrad (luftutbyteseffektivitet) som är upp till dubbelt så hög som för traditionellt omblandande ventilation.

Ansvarig konsult på ÅF i Eskilstuna såg fördelen med InventiAir-tekniken och att luften tillförs underifrån. I konventionella fasadapparater tas induktionsluften in vid golv, där den är som mest smutsig. Induktionsluften till Longus, tas in genom gallret i fönsterbänken, vilket även förhindrar kallras.

Utmaningarna och förutsättningarna för projektet Oxen Mindre, har legat till grund för dagens standardkonstruktion av fasadapparaten Longus. Placeringen av matarkanalen samt batteriets placering har bidragit till att Longus, har fått ett mindre byggnadsdjup samt en enklare åtkomlighet.

Projekt: Kv Oxen Mindre
Adress: Luntmakargatan, Stockholm
Installerat år: 2015/2016
Produkter: Longus
Antal produkter: 155
Fastighetsägare: Alcedo AB
Lokaltyp: Kontor