Fasadapparat Longus

Downtown Camper by Scandic

På Brunkebergstorg, i hjärtat av Stockholm, har Scandic öppnat ett nytt signaturhotell för urbana upptäckare där välbefinnande och gemenskap står i centrum. Downtown Camper by Scandic, forna Sergel Plaza, har under 2016/2017 genomgått en helomvandling. De 494 naturnära hotellrummen kommer vara försedda med ventilation i världsklass!

Som en viktig del av stadsutvecklingen i Stockholms City, pånyttföds det historiska Brunkebergstorg, som under 40 års tid stått bortglömt. Under hösten 2017 inviger Scandic en nytt hotellkoncept, en cityresort, som 1 september slår upp dörrarna med 180 rum, restauranger och mötesplatser, men som succesivt kommer stoltsera med 494 rum närmare årsskiftet. Naturen har i olika former letat sig in och satt sin prägel på allt från hotellets design, till hur vi umgås, arbetar och kopplar av.

Fastigheten hade sedan tidigare en ventilationslösning med försörjning av ventilation och värme vid fasad, vilket var en bidragande orsak till varför beställaren föredrog en lösning med fasadapparater. InventiAir kunde leverera en fasadapparat med bra funktion och låga drivtryck, vilket direkt var en avgörande faktor till att valet föll på InventiAirs lösning – med fasadapparaten Longus kunde man sänka trycket från 200 Pa till 80 Pa och med bättre inomhusklimat på köpet!

Läs merArcona berättar mer om projektet

Longus är särskilt utvecklad för att klara låga drivtryck och arbetar mellan 30-120 Pa med bibehållen funktion. Att sänka drivtrycket och samtidigt göra det möjligt att reducera den tillförda luftmängden, skapar förutsättningar för stora energibesparingar – med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna.

InventiAirs fasadapparat Longus, som placerats i fönsternisher, tillför luften lågt och optimerar inneklimatet genom sin unika inblåsningsteknik som skapar vidhäftning (s.k. Coanda-effekt), så luften stannar kvar i vistelsezonen en längre tid. Detta leder till ökad ventilationseffektivitet och ett förbättrat inomhusklimat. Funktionen i konventionella apparater, som riktar luften upp mot taket, ökar risken för kortslutning till frånluften och ger på så vis en låg ventilationseffektivitet.

Läs merEnergibesparande fasadsystem för kyla och värme

Longus är försedd med en djup specialanpassad inklädnad i massivt trä, som Scandic innovativt tagit tillvara på och förvandlat till avkopplande och sociala utrymmen. Tack vare Longus ventilationsprincip kan fönsternischerna förses med dynor och dylikt utan att påverka tilluftens funktion.

Noga utvärderingar av tidigare referenser samt funktion utfördes innan projektets gång av ansvarig konsult Exengo.

Downtown Camper by Scandic

Projekt: Skansen 18
Antal enheter: 461 st
Produkt: Longus
Installerat år: 2016/2017
Lokaltyp: Hotell