Vad gör Longus unik?

 • Hur fungerar det?

  Klarar låga drivtryck (40-120 Pa) med bibehållen funktion

  Longus är särskilt utvecklad för att klara låga drivtryck och arbetar mellan 40-120 Pa med bibehållen funktion. Att sänka drivtrycket och samtidigt göra det möjligt att reducera den tillförda luftmängden, skapar förutsättningar för stora energibesparingar – med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna. Traditionellt blåser fasadapparater luften uppåt, vilket kräver höga drivtryck. De två vanligaste orsakerna till att man ofta inte väljer att installera fasadapparater, är dels det höga drivtrycket och dels att gränser för SFP-talet överskrids.

  Fasadapparaten Longus tillför luften längs golvet och är därför inte beroende av höga drivtryck. Fasadapparaten är utformad för att ge hög kapacitet vid låga drivtryck och har därför blivit nyckeln till många framgångsrika projekt. En traditionell fasadapparatslösning behöver upp mot 200 Pa, ofta med överskridna nivåer på SFP-talen. I dessa sammanhang väljs traditionella fasadlösningar vid renovering och hyresgästanpassningar.

 • Hur fungerar det?

  Möjlighet till högre takhöjder i lokalerna

 • Hur fungerar det?

  Installationer av kylbafflar i öppna landskap skapar oftast dragproblem

 • Hur fungerar det?

  Bättre inomhusklimat både sommar & vinter

 • Hur fungerar det?

  Klarar en bröstning på 400 mm

 • Hur fungerar det?

  Helt annan typ av inblåsningsteknik

 • Hur fungerar det?

  Många fördelar med parallellkopplade fasadapparater

Ett urval av referensprojekt

Varför ska jag konvertera mitt gamla fasadsystem?

Gamla fasadsystem har höga drifttryck med hög energiförbrukning, oftast med höga ljudnivåer och dålig luftutbyteseffektivitet (framförallt vintertid). Därför väljer många att helt och hållet byta sitt gamla fasadsystem till en helt annan lösning som t.ex. kylbafflar och radiatorer. Ett byte från ett gammalt fasadsystem till ett takplacerat system innebär höga ombyggnadskostnader där dragningar av luft och vatten måste flyttas, radiatorer måste installeras samt att innertak måste byggas.

InventiAirs fasadlösning Longus öppnar upp för att skapa ett modernt fasadsystem som både ger bättre inomhusklimat samt sänker energiförbrukningen både av kyla och värme. Genom att behålla fasadinstallationen kan man spara på drift- och ombygnadskostnader samtidigt som ljudnivåerna reduceras och drivtrycket kan minskas kraftigt.

I princip kan du konvertera det gamla systemet genom att byta den gamla apparaten mot en Longus. Traditionella fasadapparater kräver 200-300 Pa medan Longus kan drivas på 40-120 Pa. Genom en konvertering till Longus minskar drivtrycket samtidigt som SFP-talen hålls på en rekommenderad nivå.

Vid konvertering kan befintliga installationer, inklädnader och fönsterbänksgaller behållas. En konvertering leder alltså till besparingar av kostnader samtidigt som luftprincipen blir förbättrad. Kontakta oss om du behöver hjälp att konvertera ditt gamla system. Varje projekt är unikt och vi hittar alltid en lösning tillsammans med kunden.

Vanligaste frågan: Hur hanterar Longus kallras från fönster?

Longus är en induktionsapparat, vilket innebär att rumsluften lokalt kyls eller värms av vattenkretsen, genom induktion i apparaten. I konventionella apparater tas induktionsluften in vid golv medan Longus tar in luften via fönsterbänksgallret.

Detta ger en optimal funktion då kallras från fönstret sugs ner i gallret och värms/kyls i apparaten innan det når rummet. Det innebär att luften vid fönstret, som är varm på sommaren, kyls ner innan den kommer in i rummet och vise versa under vinterhalvåret (den kalla luften från fönstret värms upp i apparaten). Ju kallare luft som sugs in under vinterfallet, desto effektivare blir värmeväxlingen och detsamma gäller den varma luften under sommarfallet. Se hur det fungerar

Hur fungerar Longus?

Longus unika konstruktion tillför rummet och människorna ventilation, kyla och värme med en stratifierande ventilationsprincip, som effektivt för bort överskottsvärme och föroreningar från vistelsezonen som avlägsnas med frånluftssystemet. Luften tillförs i en tunn horisontell luftström (justerbar) längs golvet och ser därmed till att friskluften effektivt når vistelsezonen. Detta skapar en ökad ventilationseffektivitet och ett bättre inneklimat, jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationssystem.

I konventionella fasadapparater tas induktionsluften in vid golv medans luften till Longus tas in genom gallret i fönsterbänken, vilket även hjälper till att förhindra kallras.

Funktion sommarfall

Longus tillför sval och tempererad luft längs golvet, vilket ger en skiktande och stratifierande ventilation, där varm och använd luft tillåts stiga uppåt och lämna rummet med frånluften. Effekten regleras enkelt på vattenkretsen och ger ett behagligt klimat i rummet. Principen ger en högre ventilationseffektivitet med lägre temperatur i vistelsezonen.

Traditionellt fasadsystem
Longus fasadsystem
Funktion vinterfall

Vid vinterdriftfall är den tillförda luften övertempererad. Longus tillför luften i golvnivå och vidhäftar den längs golvytan (coandaeffekten), vilket innebär att luftströmmen stannar i golvnivå tills hastigheten är så låg att den tvingas stiga. Detta gör att ventilationseffektiviteten blir väsentligt högre än ett traditionellt system, som tillför luften rakt upp längs fasaden (vilket gör att den varma luften kommer försvinna direkt med frånluften, eftersom varm luft stiger).

Traditionellt fasadsystem
Longus fasadsystem

Longus skapar en lägre temperatur i vistelsezonen och högre temperatur i frånluften än traditionella fasadsystem.

Placering av Longus

Longus kan placeras längs en fasad- eller innervägg. Longus kan även integreras i innerväggar, s.k. Fatwalls eller integreras i möbler. En fördel vid dessa installationer är att induktionsgallret inte behöver monteras horisontellt, utan kan placeras vertikalt mot vägg (för att induktionsluften ska nå batteriet). Longus finns i två olika varianter och klarar av en bröstning på 400 mm (Longus Mini). Finns det redan en installation av fasadapparater längs fasad, kan denna enkelt konverteras och den gamla installationen och inklädnaden återanvändas.

Mått & anslutningar

ProduktnamnHöjd (H)Längd (L)Längd (L,)Bredd (B)Ansl. vattenAnsl. vent
Longus 60044460270217512100
Longus 80044480290217512100
Longus 10004441002110217512100
Longus 12004441202130217512100