smittspridning 15 september, 2022

Inomhusluften – vår viktiga grundsten

Varje minut andas vi människor in cirka 30 liter luft i vila och lika mycket andas vi ut. Det säger sig självt att kvalitén på luften har stor betydelse för vår hälsa. Därför är inomhusluften en av våra grundstenar som hela vår verksamhet bygger på.

Inomhusluften innehåller damm, föroreningar och smittämnen. Den innehåller också syre som vi behöver. Får vi inte i oss tillräckligt med syre påverkas koncentrationsförmågan och motivationen. Vi blir trötta och ofokuserade. Det är alltså viktigt att luften vi andas in är så ren som möjligt, med en hög syrehalt. Vår utandningsluft å andra sidan har betydelse för människorna runt omkring oss. Ingen vill väl (förmodar vi) andas in förbrukad, syrefattig och potentiellt kontaminerad luft. Lägg till i ekvationen att vi tillbringar största delen av våra liv inomhus.

LÄS MEROm hur ventilation påverkar oss människor inomhus

Den globala Covid-pandemin har ytterligare belyst hur viktig InventiAirs ventilationsteknik är, som tillsammans med våra produkter är framtagen för att göra mest nytta närmast människan. Den rena, friska tilluften koncentreras till människorna i rummet och förs bort utan att blandas om med förbrukad luft, i mycket högre grad än vad konventionell ventilation klarar. Smittspridningen inomhus blir lägre, människor mår bättre och kan prestera fullt ut. På köpet blir inomhusklimatet behagligare.

LÄS MERVentilation och smittspridning inomhus

Skolor är en av Sveriges största arbetsplatser. Förtjänar elever och lärare bra luft när de jobbar? Bör kontor vara en plats där man känner lust att jobba, kan fokusera och trivas? Om du svarar ja på de frågorna förstår du hur grundläggande betydelsefull vår grundsten inomhusluften är! Vi på InventiAir är måna om människorna som använder den kanske viktigaste råvaran jorden erbjuder: luft. Vårt mål är att ge våra kunder de allra bästa förutsättningarna att ventilera både lokalerna och människorna som vistas i dem på ett effektivt sätt.

 

 

BILDEN: Mätningar av sex arbetsplatser i en lokal, ventilerad med InventiAirs teknik och produkter kontra samma arbetsplatser ventilerade med omblandande teknik.

Resultat: Koncentrationen av utandningsluft var betydligt lägre kring arbetsplatserna med InventiAirs sätt att ventilera och tre gånger mer effektiv att föra bort utandningsluften. En högre koncentration av utandningsluften fanns istället i andra delar av rummet där inga människor vistades, såsom i taknivå.