Vad gör Profimax unik?

 • Hur fungerar det?

  Inget annat don med detta ändamål finns på marknaden

  Golvdon Profimax löser problem med dålig ventilationseffektivitet och är skräddarsydd för lokaler där man har befintliga anslutningar via golv (ingjutna kanalsystem). Genom att återanvända det befintliga kanalsystemet i dessa fastigheter behöver inte hela ventilationssystemet göras om, vilket ger stora ekonomiska besparingar.

  Golvdon Profimax har ingen traditionell kanalanslutning, utan tätar direkt mot golvet, vilket gör att den inte kräver någon inpassning mot befintliga kanalanslutningar. Profimax har genom åren utvecklats i en mängd olika varianter för anpassningar till projekt med olika karaktär. Därför är det inte ovanligt att det redan finns en variant utvecklad för ditt specifika projekt, i annat fall utvecklar vi den gärna tillsammans med er. Vid önskemål kan Profimax injusteras till önskat tryck och flöde direkt från fabrik.

 • Hur fungerar det?

  Inget problem med drag

 • Hur fungerar det?

  Kolliderar inte med uppvärmning från radiatorer

Golvdon Profimax Golvdon Profimax

Ett urval av referensprojekt

Hur monteras Profimax?

Profimax monteras på befintligt golv eller bjälklag med kitt eller motsvarande. Vid textilmatta eller liknande monteras donet först och mattan ansluts därefter mot donet.

Som en extra åtgärd kan donet vid behov skruvas fast i väggen.

Vanligaste frågan: Hur mycket luft kan jag få ut från en Profimax?

Profimax löser en problematik som ofta återfinns i äldre fastigheter, där man har en existerande ingjuten ventilationskanal i golvet. Därför är det viktigt att luftflödet som avgavs från det tidigare systemet inte förändras. Normalt sett klarar en standard Profimax ett luftflöde på ca 15 l/s vid 40 Pa och maximalt 17 l/s vid 50 Pa (k-faktor 2,24).

Hur fungerar Profimax?

Dysorna i det horisontella planet definierar flödet i relation till trycket i systemet. Luften från dysorna kolliderar med skärmen, vilket ger luften en horisontell tunn spridning längs golvet, samt reducerar hastigheten från donet.

Profimax tillför friskluften i rummet 90 grader ut längs golvet och separerar därmed konvektionsvärmen från radiatorerna med tilluften. Istället kan tilluften från Profimax samverka med de naturliga uppåtrörelserna från värmekällorna i rummet och därigenom skapa ett behagligt inomhusklimat.

Profimax används främst för att tillföra kyla, men kan även tillföra värme. Profimax finns i en variant med rundade hörn, vilket gör den särskilt lämpad för användning i t.ex. förskolor. Profimax kan även placeras i inklädnader eller monteras in i möbler, för att anpassas till olika typer av lokaler och inredningar.

Golvdonet Profimax utvecklades i samarbete med fastighetsbolaget Profi, som en utmaning för att lösa problematiken med dyra ombyggnadskostnader vid ingjutna kanalsystem i äldre fastigheter.

Placering av Profimax

Profimax monteras dikt mot golv, över det befintliga ingjutna kanalsystemet, i anslutning till väggpartier eller under radiatorer. Profimax ser till att tilluften, istället för att blåsa upp bakom radiatorn, vinklas ut längs golvet och på så sätt separeras tilluftens och radiatorns funktion.

Mått & anslutningar

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,014)