Vad är unikt med Wall?

 • Hur fungerar det?

  Vertikal luftspridning

  Traditionella bakkantsdon blåser luften horisontellt längs takytan, medan väggdon Wall blåser den vertikalt längs väggytan. Genom att utnyttja väggarna i rummet, så ser Wall till att friskluften och kylan hamnar där behovet finns, i vistelsezonen. Detta ger energibesparingar om 20–40% jämfört med ett traditionellt omblandande vägg- och bakkantsdon.

 • Hur fungerar det?

  Samma kastlängd oavsett luftflöde

 • Hur fungerar det?

  Patenterat galler som riktar luften 90° längs vägg

Väggdon Wall Väggdon Wall

Ett urval av referensprojekt

Vanligaste frågan: Vad skiljer Wall från ett vanligt bakkantsdon?

Wall är uppbyggd på en samverkan mellan dysor och ett unikt patenterat galler. När luften från dysorna träffar gallret, vinklas luften så den kan följa väggytan vertikalt. Traditionella väggdon blåser luften längs tak, vilket skapar en omblandande ventilationsprincip. Wall ger en stratifierande ventilation, vilket ökar ventilationseffektiviteten samt ger en lägre temperatur i vistelsezonen med samma flöde och tilluftstemperatur.

Hur fungerar Wall?

Wall är uppbyggd på en samverkan mellan dysor och ett unikt patenterat galler. När luften från dysorna träffar gallret, vinklas luften så den kan följa väggen vertikalt. Traditionella väggdon blåser luften längs tak, vilket skapar en omblandande ventilationsprincip. Wall ger en stratifierande ventilation, vilket ökar ventilationseffektiviteten samt ger en lägre temperatur i vistelsezonen med samma flöde och tilluftstemperatur.

Placering av Wall

Wall monteras infällt i en vägg (bakkant) och vanligast vid en korridorvägg där ventilationen oftast är placerad. Gallret ska vara placerat så att luften riktas ner längs väggen, för att Wall ska ge ett stratifierat inneklimat.

Wall lämpar sig i kontor/cellkontor eller i mindre utrymmen, men kan i vissa undantag även appliceras i större lokaler.

Mått & anslutningar

Stosmått gallerBredd (mm)Längd (mm)
Wall195535

Kapacitet- & injusteringsdiagram