Tubus, Cumulus & Cathedra

Sandvik Innovation Center

Sandvik Coromant har i tre etapper expanderat sin verksamhet i Sandviken. Som världsledande leverantör av verktyg inom metallbearbetningsindustrin är verksamheten energikrävande och luftmiljön av största vikt.

-Det ställs extremt höga krav på ventilationen i industri- och verkstadslokaler, då tillverkningsprocessen ofta frigör partiklar och andra hälsofarliga ämnen som kan vara skadliga för oss människor i större mängder, säger Taghi Karimipanah, professor på Gävle universitet.

InventiAir kontaktades utifrån en ambition att lösa problemen med det befintliga ventilationssystemet som skapade stora dragproblem i industrifastigheten. Den tidigare lösningen var av typen deplacerande teknik, en teknologi med stora luftflöden direkt in i vistelsezonen och när industriarbetarna började placera saker framför donen, för att minska draget, uppstod problem. En annan nackdel med de deplacerande donen var en låg verkningsgrad vid uppvärmning.

I den här typen av lokaler vill man gärna jobba med att tillföra luften med hög verkningsgrad,  säger Petter Lundgren på InventiAir.

Hans rekommendation blev därför  tilluftsdonet Tubus. Genom att tilluften fördelas effektivt i rummets nedre del, utan att blåsa direkt i vistelsezonen, skapas ett stratifierat inomhusklimat med hög ventilationseffektivitet och utan drag. Tubus kan användas både för att kyla och värma personerna i rummet. För att säkerställa att tekniken inte skapade drag i vistelsezonen genomfördes tester tillsammans Sandvik – med mycket goda resultat.

Idag finns InventiAirs produkter Tubus, Cumulus och Cathedra installerade i Sandviks nya prototypverkstad, ett produktivitets- och applikationscenter, i den nya receptionen samt i kontor och gymlokaler som har byggts om.

Sandvik

Produkter: Tubus, Cumulus, Cathedra
Antal enheter: ca 200 st
Fastighetsägare: Sandvik
Installerat år: 2014 – 2016
Lokaltyp: Industri, konferens, kontor, offentliga