30 juni, 2023

Miljöbyggnad med höga ventilationskrav

I närheten av Sahlgrenska sjukhuset, på Medicinareberget, ligger Natrium. En alldeles ny byggnad på över 30000 kvm som har fått certifieringen Miljöbyggnad Guld. Detta innebär bland annat att byggnaden har låg energianvändning och att man använt hållbara material både vid bygget och till inredningen.

Byggnaden, som Akademiska Hus har byggt för Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, består av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Annars består byggnaden främst av avancerade labmiljöer, men även undervisningslokaler, kontor, klimatrum och futotron (odlingskammare).

För vår del startade projektet med att Per Svenander kontaktade oss för projekteringen av labb och odlingsbäddar och tillsammans med Ramböll Sverige AB har vi kommit fram till lösningar och levererat ventilationsprodukter för att använda luften rätt och få bästa möjliga inomhusklimat enligt önskemål och krav.

Undervisningssal
Takdonet Supra har levererats för att få en god luftutbyteseffektivitet och en god arbetsmiljö att studera och forska i.

Datasalar (ej på bild)
I denna typ av lokaler är det större värmelaster än i vanliga lärosalar och det ställs höga krav på luftkvalitet och den termiska komforten. Med takdonet Impact säkerställer vi att luften används rätt. Vilket är viktigt ur en hälsoaspekt (mindre risk för allergier, illamående, huvudvärk och smittspridning) samt den kognitiva inlärningen och prestation.

Klimatkammare
Här ställdes extremt höga krav på en jämn temperatur. Utrymmet ska hålla max +/-0,2 grader i en kub (1,5*1,5*1,5 m) centriskt i rummet.
Till detta har vi levererat Tubus Wall och Tubus Raw, total 800 l/s i en kammare på 3*3*3 m.

Futotron – odlingskammare
I futotronen staplas flera odlingsbäddar på höjden. Man ville skapa exakt samma förutsättningar för varje bädd med både till- och frånluft och detta har vi löst med hjälp av Tubus Raw.

 

Tack för ett mycket lyckat samarbete

Byggherre: Akademiska Hus
Totalentreprenör:  Skanska Sverige AB
Arkitekt: Kanozi arkitekter
Ventilationskonsult: Ramboll Sverige AB
Ventilationsentreprenör: Ventab